Språk Språk

Verdensarvlistens historie

Selve ideen om verdensarven ble lansert etter 2. verdenskrig da et av de mest enestående kulturminnene i verden, Ramses II tempel ved Abu Simbel stod i fare for å bli utslettet ved bygging av Asuan dammen i Egypt i 1959. De rike arkeologiske kulturminnene ble reddet gjennom en verdensomfattende aksjon initiert av UNESCO, og utløste samtidig en diskusjon om behovet for en konvensjon til beskyttelse av de fremste kultur-og naturarv steder i verden.

16. november 1972 vedtok UNESCO en konvensjon om verdens natur og kulturarv. Konvensjonens formål er å verne steder i verden som har enestående universelle verdier/outstanding universal values og som tilhører hele menneskeheten.
Outstanding universal value means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the international community as a whole.

Om verdensarv

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 94 12 10 27

post@norgesverdensarv.no

Unesco