Språk Språk

Hvordan blir man oppført på listen ?

Å komme inn på verdensarvslisten er en lang og omstendelig prosess. Som regel starter en slik prosess på kommuneplan, hvor noen synes at våre fantastiske natur eller kulturområder så absolutt må bli verdensarv. En unison oppslutning fra lokalsamfunnet er en forutsetning for å fremme en søknad. Det er de enkelte lands regjeringer som nominerer kandidater til verdensarvslisten. For å avgjøre om stedet innehar de enestående universelle verdiene, innkalles internasjonale eksperter som foretar en evaluering av stedet på bakgrunn av sin kunnskap om tilsvarende steder i verden. Det er den rådgivende organisasjonen ICOMOS som foretar en slik evaluering. Når dette steget er passert, og alle dokumentene som skal følge en søknad er på plass, oversendes den store bunken til World Heritage Centre/ Verdensarvsenteret i Paris, som legger søknaden frem for World Heritage Comitee/Verdensarkomiteen. Komiteen har et årlig møte, hvor de behandler nye søkersteder og voterer over hvorvidt et sted skal bli verdensarv eller ikke.

Om verdensarv

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 94 12 10 27

post@norgesverdensarv.no

Unesco