Språk Språk

UNESCO

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonens mål er å bidra til fred og trygghet gjennom internasjonalt samarbeid på disse områdene. UNESCO ble opprettet 16. november 1945, og Norge ble medlem i 1946.

UNESCO arbeider for å skape dialog basert på respekt for felles verdier og verdighet for alle kulturer i verden.

Om verdensarv

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 94 12 10 27

post@norgesverdensarv.no

Unesco