Språk Språk

2009

”Verdensarven i Norge – ressurser fra fortiden – verdier for framtiden” var tittelen da Norges Verdensarv ønsket velkommen til det første Verdensarvforum på SAS hotellet Bryggen i Bergen, 8.–9. juni 2009.
Bærekraftig reiseliv var utgangspunkt for dette første Verdensarvforum der Norges Verdensarv hentet innledere som:

avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad, Miljøverndepartementet

politisk rådgiver Fride Solbakken, Nærings- og handelsdepartementet

Cheryl Hargrove, leder for National Geographics senter for bærekraftig turisme og en rekke andre.

Sammendrag av foredragene vil bli lagt ut på Norges Verdensarvs nettsider i løpet av de neste par ukene.

Aftenposten dekket konferansen i Bergen og har et stort oppslag 10.06.09 som du kan lese her

Verdensarvforum ble arrangert av Norges Verdensarv i samarbeid med :

Stiftelsen Bryggen
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune


Følgende har støttet konferansen økonomisk:

Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning var hovedfinansiører. I tillegg har Bergen kommune og Hordaland fylkeksommune bidratt finansiellt.

Verdensarvforum

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco