Language Language

Årsmøte 2009

 Årsmøtet ble avviklet i Bergen 9.juni 2009. Alle de 7 stedene var representert med 3 delegater hver. Styret la frem  Arsberetning 2008. og regnskap fra etableringen i 2007 frem til det første ordinære årsmøtet. Protokoll  fra årsmøtet finner du her.

About us

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco