Språk Språk

Verdensarvsentra og formidling av verdensarv -beste praksis?

Norges Verdensarv arrangerte Verdensarvforum 2010 på Vega Havhotell 6.-9. juni. Årets tema satte fokus på formidling av verdensarv verdiene, og stilte spørsmål om:

-Hvordan skal verdensarven i Norge formidles?

-Hva skal de framtidige verdensarvsentrene inneholde for å oppfylle forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen?

-Hva er beste praksis?

-Hvordan skal investeringer og drift finansieres?

Konferansen ble arrangert som en søkekonferanse der deltakerne skulle spille en aktiv rolle, men hvor det også var engasjerende innledere underveis. Innledningene ga konferansens rammer og inspirasjon til arbeidet. Deltakerne skapte i fellesskap konferansens innhold og resultater. Det meste av arbeidet foregikk i grupper og som presentasjoner fra gruppene i plenum. Fokus skulle være på fremtiden og konferansen søkte å identifisere hva som blir viktige deler av en felles fremtid. Den skulle også finne og beskrive felles utfordringer.

 

Verdensarvforum

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco