Språk Språk

Aurland 2011

Verdensarvforum 2011 arrangeres i Vestnorsk Fjordlandskap, med Aurland som vertskommune. Verdensarvforum blir 24. - 25. mai. Les mer om program, påmelding og informasjon om reise til og fra.

Verdensarvforum

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco