Språk Språk

I år bare 1 dag - 6. juni

Verdensarvforum -Endring !

Den politiske melding om Norges Verdensarv er snart klar for utsending fra Miljøverndepartementet. Den får høringsfrist før sommeren. Norges Verdensarv vil behandel den i et dagsmøte den 6. juni 2012 på Gardermoen der meldingen skal drøftes med sikte på å få en samlet uttalelse fra Norges Verdensarv. Etter den faglige samling blir det årsmøtesaker. Mer informasjon vil følge!

Verdensarvforum

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco