Språk Språk

Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen ble i 1979 som et av de første norske stedene innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv.

Bergen ble grunnlagt på 1000-tallet og regnes som en av de eldste store handelshavnene i Nord-Europa. Bryggen med den tradisjonelle trehusbebyggelsen var i middelalderen et livlig sentrum for internasjonal handelsvirksomhet. Bryggen er den eneste handelsstasjonen utenfor Den Hanseatiske Liga som har bevart den originale strukturen innenfor det sentrale bylandskapet.

De karakteristiske rekkene med hus med gavlen mot sjøen er eksempel på en type arkitektur som har eksistert i nærmere 900 år. Bygningene på Bryggen ble konstruert med parallelle husrekker vinkelrett innover fra kaifront, på en eller to sider av en felles gårdspassasje. Strukturen har bestått siden middelalderen. I husene var det både boliger, kontorer og lagerrom for en internasjonal handel med tørrfisk.

De første hundre årene var bygningene på Bryggen på «norske hender». Grunnen eiendommene står på har alltid vært eid av nordmenn. De første tyske kjøpmennene etablerte seg på Bryggen i 1230-årene. Etter flere år med strenge restriksjoner, fikk tyskerne i 1278 spesielle privilegier som ga dem rett til å overvintre, bergingsrett til havarerte skip og muligheter til å kjøpe eiendom. Det var forbudt for utenlandske skip å seile nord for Bergen, og dette gjorde at Bryggen hadde en svært sterk stilling som eksporthavn. Da de tyske handelsbyene slo seg sammen til Hansaforbundet rett etter svartedauden i 1350, ble kjøpmennenes stilling ytterligere styrket.

Eksport av tørrfisk og import av korn var de viktigste handelsvarene. Bryggen var en av Hansaforbundets utenriksstasjoner i tillegg til Novgorod, Brügge og London. I mer enn 500 år ble hanseatenes handelsmønster fulgt på Bryggen. Det ble bare utkonkurrert ved fremveksten av nye byer, introduksjonen av dampskip og en fremvoksende fiskeindustri. Rester etter hansatidens bystruktur inspirert av både europeiske og norske byggetradisjoner er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste.

Verdensarvsteder i Norge

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco