Verdensarvforum

Verdensarvforum er landets viktigste møteplass for alle som jobber med verdensarven.

Les om fjorårets forum I Bergen

I korte trekk

  • En åpen konferanse som organiseres av Norges Verdensarv hvert andre år hvor folk fra forvaltning, formidling, forskning, næringsliv og frivillige organisasjoner møtes.
  • Forumet gir alle oss som jobber med verdensarv en unik anledning til å dele kompetanse, utveksle erfaringer og kunnskap.
  • Mange av oss sitter i små fagmiljøer til daglig og forumet er derfor et viktig felleskap, et nettverk og en sosial arena.