Språk Språk

Medlemskontingent

Fylkeskommuner

: kr. 20 000

Kommuner


Under 15 000 innbyggere: kr.   5 000

15 000 innbyggere eller mer: kr. 10 000

 

Institusjoner og organisasjoner

Uten ansatte: kr. 1 000
Inntil 15 ansatte: kr. 3 000
15 ansatte eller mer: kr. 5 000

 

Personlig medlemskap

kr.     200

Medlem

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco