Språk Språk

Nordisk verdensarvmøte

Nordisk verdensarvmøte har vært arrangert årlig siden 1995 og ble første gang arrangert på Sveaborg ved Helsinki. Konferansen har ambulert mellom de nordiske land. Det er vertslandet som velger tematikk for konferansen som søker å belyse faglige spørsmål i tilknytning til verdensarven som kan ha interesse for alle.

 

Nordisk nettverk

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco