Språk Språk

Hva er Verdensarv?

Arv er noe som vi overtar etter de som har levd før oss og som vi skal overlate til neste generasjon. Kulturarv, så vel som naturarv er uerstattelige kilder til kunnskap, glede og inspirasjon for alle mennesker og er våre viktigste referansepunkt i forhold til hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Verdensarv

Verdensarv er den delen av vår felles natur -og kulturarv som har så stor  verdi for menneskeheten som helhet, at FN  har besluttet at disse skal overleveres til kommende generasjoner.