Language Language

Enestående Universelle Verdier

16. november 1972 vedtok UNESCO en konvensjon om verdens natur og kulturarv. Konvensjonens formål er å verne steder i verden som har enestående universelle verdier/outstanding universal values og som tilhører hele menneskeheten.

I UNESCO konvensjonen er outstanding universal values definert slik:

Outstanding universal value means cultural and/or natural significance which is so exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance for present and future generations of all humanity. As such, the permanent protection of this heritage is of the highest importance to the international community as a whole.

Enestående universelle verdier er kultur og/eller natur verdier som er av en slik betydning at de går ut over nasjonale grenser, og er en felles arv for menneskeheten; både for nålevende og fremtidige generasjoner. Derfor er varig vern av denne arven viktig for det internasjonale samfunnet.

World Heritage

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco