Språk Språk

Urnes Stavkirke

Urnes Stavkirke ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 1979. Både arkitektonisk, kunsthistorisk og som kunnskapskilde er Urnes stavkirke unik blant de fortsatt eksisterende 28 stavkirkene i Norge.

Urnes ble bygget i løpet av annen halvdel av 1100-tallet og er en av de eldste og best bevarte av stavkirkene. Den er et eksempel på det ypperste av håndverk og har spesielt flotte treskjæringsarbeider. Kirkens interiør er spesielt rikt dekorert. Urnes stavkirke er bygd i ren romansk stil, med buer på søyler og bygningsdekor utviklet i Europa tidlig på 1100-tallet. I Urnes er stilen fullt utviklet, men tilpasset den norske håndverkstradisjonen. Opprinnelig var det en svalgang rundt hele kirken. Denne var imidlertid i så dårlig forfatning at den ble revet på 1700-tallet. Bare på vestsiden, foran inngangen, står den fortsatt. Kirken inneholder elementer fra en tidligere kirke på samme sted. Dekorative og skulpturelle elementer av tre er av høy kvalitet, og utgjør en sammensmelting av keltiske, norrøne og romanske kunsttradisjoner. Kirken er i tillegg plassert i et storslått fjordlandskap. Urnes stavkirke var på et tidspunkt en privat kirke for en mektig familie på Urnes.

Stavkirkene representerer den mest avanserte av de typer trekonstruksjoner som var utbredt i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Av en antatt total mengde på ca 1300 stavkirker finnes et fåtal bevarte, de aller fleste i Norge. De fleste av disse finner vi i den indre delen av Østlandet og i Sogn.

De norske stavkirkene er enestående i europeisk sammenheng. Stavkirkene er ett av Norges fremste bidrag til den internasjonale bygningshistorien. Stavkirkene har fått sitt navn etter de bærende stavene i veggkonstruksjonen. Stavene er plassert i hjørnene og ved andre viktige forbindelsespunkter. Det er få trekirker på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Derimot er de europeiske katedralene, de latinamerikanske kolonikirkene og vakre klosteranlegg godt representert.

Urnes stavkirke eies av Fortidsminneforeningen.

Verdensarvsteder i Norge

Kontakt

Norges Verdensarv
Postboks 181
7361 Røros
Norge

+47 47 03 90 51

post@norgesverdensarv.no

Unesco